اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

بررسی ۱۰ باور نادرست و همه گیر درمورد شرایط جوی و مسائل اقلیمی

درخواست حذف اطلاعات

بررسی ۱۰ باور نادرست و همه گیر درمورد شرایط جوی و مسائل اقلیمی
هوا با اقلیم یا آب وهوا فرق دارد. بیشتر مردم برداشت صحیحی از مفاهیم پایه ای آب وهوایی ندارند و گاه به اشتباه می افتند.